Blue Flower

Yaptığımız İşi Anlamak: İnsan Hakları Eğitimi için Yeni  Modeller

Understanding what we do: emerging models for human rights education

Felisa Tibbitts
Çeviri: Özlem Dalkıran

İndirmek için tıklayınız

Pusulacık: Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu

İndirmek için tıklayınız

İlk Adım: İnsan Hakları Eğitimine Başlangıç İçin El Kitabı 

İndirmek için tıklayınız

İnsan Haklarını Anlamak

İndirmek için tıklayınız

Öğretmenlerin Eğitilmesi Yoluyla Demokrasi ve İnsan Hakları Kültürünün Yaygınlaştırılması

İndirmek için tıklayınız

Bakanlar Komitesinin, Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı ile ilgili olarak üye ülkelere yönelik Tavsiye Kararı

İndimek için tıklayınız

Birleşmiş Milletler Komitelerinin Türkiye’ye Yönelik Nihai Gözlemlerinde İnsan Haklari Eğitimi İle İlgili Tavsiyeleri  

İndirmek için tıklayınız.

Birleşmiş Milletler İnsan Haklari Eğitimi Ve Öğretimi Bildirgesi

İndimek için tıklayınız

Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı

İndirmek için tıklayınız