Blue Flower

İnsan hakları eğitimi ortak çalışma ağı (İHEA) bünyesindeki çalışma gruplarından biri olan kavramsal çerçeve ve materyal geliştirme çalışma grubu üyelerinin planladığı ve tasarladığı çalıştaya ağ bileşenlerini temsilen 34 kişi katıldı.

Üç oturumdan oluşan toplantının sabah oturumunda Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ve Prof. Dr. Harun Tepe, İnsan hakları Eğitiminde “İnsan” ve “İnsan Hakları” kavramları üzerine ve “etik” kavramını merkeze alan birer konuşma yaptılar.

Öğleden sonraki ilk oturumda Prof. Dr. Nilgün Toker ve Prof. Dr. Melek Göregenli, insan hakları eğitimi programlarının hak ihlallerini ve ayrımcılık vakalarını önlemedeki rolü ve işlevi üzerine görüşlerini paylaştı. Görüşlerini paylaşırken insan hakları eğitiminin politik temelli bir eylem olduğu düşüncesinden hareket ettiler.

Son oturumda da, TODAİE Öğretim Üyesi Filiz Kartal, Selçuk Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi’nden Doç Dr. Nezir Akyeşilmen ve Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Gülriz Uygur söz alarak kendi mesleki deneyimleri üzerinden YÖK ve MEB sistemlerinde insan hakları eğitiminde benimsenen ilkeler ve uygulanan yöntemler hakkında birer konuşma yaptılar.

Toplantıdaki konuşmalar ve tartışmaların en yakın zamanda yayın haline getireceğiz. Ayrıca, farklı temalar ve konuşmacılarla bu çalıştaylara devam etmeyi planlıyoruz.