Blue Flower

İnsan hakları eğitimi faaliyetlerinin değerlendirilmesi: İnsan hakları eğitimcileri için el kitabı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile Equitas- İnsan Hakları Eğitimi Uluslararası Merkezi’nin farklı bağlamlarda yetişkin bireylere yönelik olarak gerçekleştirilen insan hakları eğitimi faaliyetlerinin özenli, sistematik ve dü­zenli bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olmayı hedefleyerek 2011 yılında hazırladığı bu el kitabını İHEA için Veysel Eşsiz tercüme etti.

Eğitim değerlendirmesindeki mevcut araştırma ve uygulama­lara dayanarak, insan hakları eğitimcilerine, değerlendirmedeki temel kavramları farklı bağlamlara uyarlanabilecek araç ve tekniklerle birlikte, adım adım açıklayan bu el kitabının ağ bileşenlerimiz ve İHE alanında çalışan bütün kesimler için faydalı olacağına inanıyoruz.

Elkitabına ve diğer yayınlara İHE Kütüphanesi’nden ulaşabilirsiniz.