Blue Flower

Tarih Vakfı,  Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ortaklığında Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülen Türkiye’de Formel Eğitim Sisteminde Ayrımcılığın İzlenmesi adlı proje devam ediyor. Tarih Vakfı,  Eğitimde Ayrımcılığı İzleme Ağı’nın üçüncü çalıştayını 14 Şubat 2015’de Diyarbakır’da düzenledi. 

Türkiye’de yaşayan etnik, dinsel ve dilsel toplulukların eğitim sisteminde maruz kaldıkları ayrımcı muameleleri izleyerek raporlanmasını ve ağ bileşenlerinin bu konuda donanımlarını güçlendirerek yerel ve uluslararası düzeyde savunu yapma kapasitelerinin artırılmasını hedefleyen projede;  İzmir ve  İstanbul’da yapılan çalıştayların ardından üçüncü çalıştay Diyarbakır’da yapıldı. Betül Dinçer (KAFFED Genel Merkez), Muzaffer İris (MEZODER),  Adnan Avcı Bucaklişi (Laz Enstitüsü), Hacı Sayın (İstanbul Kürt Enstitüsü), Alper Tolga Akkuş, Hüseyin Fırat Mavigök (Mersin Ayrımcılıkla Mücadele Platformu), Zeynep Duygu Ulusoy, Elmas Arus (Sıfır Ayrımcılık Derneği), Halit Keser (ROMFO), Ali Neseboğlu (Mardin EĞİTİM-SEN),  Turan Şallı (Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği),  Ali Kenanoğlu ( Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği),  Burcu Ballıktaş (Eşit Haklar İçin İzleme Derneği), Reha Kuhavioğlu, Ali İhsan Gültekin (MAZLUMDER-Diyarbakır),Umut Şahin (Protestan Kiliseler Derneği),Evgil Türker, Aynur Özgün(Süryani Dernekleri Federasyonu), Nurçin Uysal (Göç Vakfı), Nurcan Kaya (Azınlık Hakları Grubu), Gürel Tüzün, Gülay Kayacan, Neslihan Yürük (Tarih Vakfı) ve Sertaç Işık’ın (MEKSA Vakfı) katıldığı çalıştayda verimli tartışmalar ve değerlendirmeler yapıldı.  

25 katılımcıyla tam gün süren çalıştayın ilk bölümünde; ağ bileşenleri izleme çalışmasında elde ettikleri veriler değerlendirildi: Abazaca, Adıgece, Kurmancî, Zazakî, Lazca ve Gürcüce seçmeli ders uygulamalarına ilişkin sorunlardan, zorunlu din dersi kapsamında Hıristiyan ya da Alevi ailelerin çocuklarının maruz kaldıkları ayrımcılığa, anadili Türkçe olmayan öğrencilerin dilsel yetersizliğinin zihinsel yetersizlik olarak değerlendirilip özel eğitim sınıflarına alınmalarına kadar pek çok konu vakalardan hareketle değerlendirildi. Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde Eğitimde Ayrımcılığı İzleme raporunun çerçeve metni değerlendirildi: Ana başlıklar, alt başlıklarda ele alınan konular ve sorun alanları irdelendi.

Hazırlanacak Eğitimde Ayrımcılığı İzleme Raporu’nun Haziran ayında kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor.

Tarih Vakfı