Blue Flower

İHEA üyeleri, Türkiye’de insan hakları eğitiminin geliştirilmesi ve desteklenmesindeki kilit role sahip olan Türkiye İnsan Hakları Kurumu temsilcileri ile 10 Nisan 2015 tarihinde bir araya geldi.

TİHK’ten Fatih Aydın, Asena Topçubaşı, Fazilet Köse, Aysu Uraz ve Zeynep Gökçe Zengin ile kurumun 2015’te başladığı İnsan hakları Kurullarının Desteklenmesi ve Kadın Hakları Projesi’nden (İNKAP) Pınar Alkan Yarıkkaya ve Sara Cocchi’nin katıldığı toplantıda, hem TİHK’in insan hakları eğitimi alanındaki politikaları ve çalışmaları hem de İNKAP kapsamında planlanan eğitimler hakkında bilgi alma ve soru, öneri ve eleştirilerimizi doğrudan kurum temsilcilerine iletme fırsatı bulduk.

Toplantıda TİHK’in mevcut personel ve kapasitesi ile eğitim çalışmalarını sistematik bir şekilde yerine getirmesinin zorluğundan bahsedilerek, bu zorluğu aşmak için sivil toplum örgütleri ve akademide bu alanda çalışan kişilerle işbirliği yapmanın önemi vurgulandı. Ayrıca, stratejik plan ile yeni hukuksal düzenlemelerin bir an önce bitirilmesinin insan hakları eğitimlerinin daha planlı ve bağlama uygun bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağı görüşünde ortaklaşıldı.

 

İHEA olarak, bu toplantıları başka kamu kurumlarıyla da bir araya gelecek şekilde belirli aralıklarla tekrarlamayı düşünüyoruz.