Blue Flower

İHEA üyelerinin insan  hakları eğitimlerinin izleme ve değerlendirilmesi alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen çalıştay 9-10 Mayıs 2015 tarihinde yapıldı.

31 Ekim-1 Kasım’da ilk ayağı düzenlenen ve Raoul Wallenberg Enstitüsü’nün desteklediği çalıştayın kolaylaştırıcılığını İnsan Hakları Eğitimi Ortaklığı’ndan (HREA) Felisa Tibbitts ve Raoul Wallenberg Enstitüsü’nden Seda Alp yaptı.

İki tam gün süren çalıştayda İzleme ve Değerlendirme Çalışmalarında İnsan Hakları Temelli Yaklaşım, Gösterge Geliştirme, Mantıksal Çerçeve Oluşturma,  Nitel ve Nicel  Verilerin Toplanması ve Analizi gibi başlıklar ele alındı.

İHEA bileşenleri, atölyede edindikleri bilgileri uygulamaya koymak için izleyebilecekleri yolları konuşmak üzere önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek.