Makaleler

2014 Yaz Okulu: Cezasızlık ve İnsan Hakları

Yayınlanma AKADEMİ

İnsan Hakları Ortak Platformu ve Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi 2007 yılından bu yana Türkiye’nin temel insan hakları sorunlarına mercek tutan ve ele alınan konularda alanın deneyimi ile akademinin birikimini bir araya getirmeyi kolaylaştıracak İnsan Hakları Seminer programları düzenlemeye gayret etmektedirler. 2007 ve 2008 yıllarında insan haklarının felsefi ve tarihsel temellerinden, insan haklarının teşkilatlanmasına, ulusal ve uluslararası hukuk bağlamında insan haklarının korunmasından, ifade özgürlüğü ve savunma taktiklerine dek, pek çok konuda, gerek temel gerekse tematik dersleri içeren programların ardından 2010 yılında Hakikat ve İnsan Hakları temasını işledi. Dördüncü İnsan Hakları Seminer Programının teması ise Cezasızlık olarak belirlendi. 
2014 Yaz Okulu, İnsan Hakları Ortak Platformu, Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi ve Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve insancıl Hukuk Enstitüsü ile ortaklaşa İsveç Kalkınma Ajansının mali desteğiyle düzenlenmektedir.

Başak Kültür ve Sanat Vakfı

Yayınlanma Başak Kültür ve Sanat Vakfı

Başak Kültür ve Sanat Vakfı, 2002 yılından bu yana Ataşehir’de çocuk ve gençlerle sanatsal, kültürel ve eğitsel çalışmalar yapmaktadır. Hedef kitlesi yoksul, yoksun ve dar gelirli aile çocukları ve dezavantajlı çocuklar, gençler ve genç kadınlardır (özellikle eğitimden kopmuş, sokağa düşme riski olan, sokakta çalışan, suça itilmiş ya da suça bulaşma riski olan çocuklar/gençler, zorunlu göç mağduru kadınlar). Vakıf, bu grupların mevcut sorunlarını tespit etmek, görünür kılmak ve çözüm üretmek, çözüm kanallarını açmak için alan araştırmaları yapar ve elde ettiğimiz veriler ışığında çocuk, genç ve kadınların adil bir toplumda yaşama hakkından doğan fırsat eşitliğine dönük faaliyetler tasarlar.

Başak Kültür ve Sanat Vakfı, “Sanatın insana, yaşadığı sorunların üstesinden gelme gücünü kazandırdığı” yaklaşımından hareketle kendi bünyesinde psiko-sosyal çalışmaların yanı sıra, sanatın dönüştürücü, çoğaltıcı işlevini yerine getireceği umudu ve hedefiyle eğitsel, kültürel, sanatsal ve rehabilitasyona dönük müzik, yaratıcı drama, tiyatro, resim, seramik, pandomim, halk dansları ve sanatsal çalışmalar gibi temel faaliyetleri sürdürmektedir

www.basaksanatvakfi.org.tr

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)

Yayınlanma Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

ÇOÇA, Türkiye’de çocuk haklarının yaşama geçmesi amacıyla 20 Kasım 2007’den beri çalışıyor ve çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin (STÇM) çatısı altında Bu amaca yönelik çalışmalarını, çocukların haklarını bilmesi ve kullanması ile çocuklarla beraber çalışan yetişkinlerin çocuk haklarını korumak için güçlenmesi hedefine odaklayan ÇOÇA, çalışma alanıyla ilgili araştırmalar yapıyor; bunlardan hareketle eğitim materyalleri ve modelleri geliştiriyor ve yaygınlaştırıyor;aynı zamanda çocukların seslerini duyuracakları araçlar geliştiriyor. ÇOÇA yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin çocuk politikasının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

 

Websitesi: www.cocukcalismalari.org

Engelli Kadın Derneği (EN-KAD)

Yayınlanma Engelli Kadın Derneği

Engelli Kadın Derneği, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde engelli kadınlara yapılan vurgudan hareketle engelli kadınların sorunları üzerine, birlikte düşünüp, çözüm üreterek harekete geçmek amacıyla Eylül 2011’de kurulmuştur. Dernek, kurulduğundan beri yürüttüğü toplumsal cinsiyet, ayrımcılık ve şiddet konularında atölye çalışmaları ve çalışma kampları ile engelli kadın örgütlenmesinin konuşulur ve tartışılır hale gelmesine ve kadın örgütleri ile engelli kadınların işbirliği olanaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

www.engellikadin.com

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd)

Yayınlanma Helsinki Yurttaşları Derneği

Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil tabanda yaygınlaştırılmasını hedefler. Çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan hYd'nin temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür. hYd, yaşamlarını biçimlendiren karar ve eylemlerde, yurttaşların bizzat söz sahibi olmaları ilkesinden hareket eder. Toplumsal sorunların çözümünde, tarafların bu sorunları tartışabilecekleri ve birlikte çözüm üretebilecekleri ortamları yaratmaya özen gösterir; diyalog, çözüm üretme ve uzlaşma çizgisini oluşturmaya çalışır.

www.hyd.org.tr