İnsan hakları eğitimi faaliyetlerinin değerlendirilmesi: İnsan hakları eğitimcileri için el kitabı

Evaluating Human Rights Training Activities: A Handbook for Human Rights Educators
Çeviri: Veysel Eşsiz

İndirmek için tıklayınız