İnsan Hakları Eğitimi Ortak Çalışma Ağı sekreteryası

Tunus Caddesi, 87/8 Kavaklıdere, Ankara
Tel: +90 312 468 84 60 Faks: +90 312 468 92 53
e-posta: dicle.cakmak@ihop.org.tr