Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü

İHEA, 11 Şubat 2020’de 11 Şubat Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Uluslararası Günü kapsamında “Bilimde ve Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı bir panel düzenledi.

Birleşmiş Milletler, 2015 yılında kadınların ve kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılımını teşvik etmek amacıyla 11 Şubat gününü “Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü” olarak ilan etmiştir. Bu panelle İHEA eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kız çocuklarının eğitim hakkına dikkat çekmek istemiştir.