Ana Sayfa İHEA Yayınlar

İHEA Yayınlar

İŞ DÜNYASINDA İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ REHBERİ

Hazırlayanlar: Hülya Kendir, Deniz Parlak, Gökhan Demir, Selime Güzelsarı İndirmek için lütfen tıklayınız İnsan Hakları Eğitimi Ağı (İHEA) insan hakları eğitimi alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve akademik toplulukların, Türkiye’de insan hakları eğitiminin bir insan...

TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ARAŞTIRMA RAPORU

Hazırlayan: Hülya Kendir Türkiye’de İnsan Hakları Eğitimi Raporu indirmek için tıklayınız Türkiye’de insan hakları eğitiminin kamu yönetiminde, ilk, orta öğretimde, üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri içinde kabul görmesinin, benimsenmesinin ve yaygınlaşmasının artık otuz yılı aşan bir...

İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası toplum, İnsan Hakları Eğitimi Dünya Programı (2005-) ve taslak Birleş- miş Milletler İnsan Hakları Eğitimi ve Öğretimi Bildirisi gibi çeşitli Birleşmiş Millet- ler girişimleri vasıtasıyla insan hakları eğitimi ve öğretiminin, insan hakları ihlalleri-...