İlke ve Değerler

İnsan Hakları Eğitimi Ağı aşağıdaki ilke ve değerlere bağlıdır:

–        Evrensel insan hakları ilke ve değerlerine dayalı olarak çalışır ve insan hakları kültürünün gelişmesine katkıda bulunur.

–        Her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak hareket eder. İnsan hakları alanının her türlü zemininde ayrımcılık karşıtı bir tavrı gözetir ve savunur.

–        Bütün faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilke ve değerlerinin gelişmesine katkıda bulunur.

–        Hem insan hakları eğitimi alanını hem de Ağ üyelerini harekete geçirmeye ve bu alanda diyalogu teşvik etmeye çaba gösterir.

–        Ağın bileşenlerine, bileşenlerin de Ağa karşı sorumluluğu esastır. Bileşenler,  eşitlik ilişkisi temelinde Ağın faaliyetlerine ve karar alma süreçlerine katılır.

–        Her bileşen eşit söz hakkına sahiptir.   Ağ faaliyetleri ile ilgili tüm süreçler (planlama, uygulama, izleme, değerlendirme vb.)  bileşenlerin eşit katılımına açıktır. Bu süreçlere dair her bileşene eşit bilgilendirme yapılır ve herkese eşit söz hakkı tanınır.

–        Ağın üyelerine ve kamusal alana karşı şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi kapsamında hareket eder; Ağın kolaylaştırıcılığını yürüten örgüt, tüm faaliyetler hakkında talep gerekmeksizin bileşenlere bilgi verir.

–        İnsan hakları eğitimi faaliyetlerinde bulunan üye kuruluşların ve diğer kuruluşların görünürlüğünü, ağın çalışma ilkeleri doğrultusunda arttırmaya özen gösterir. İHEA faaliyetlerinin görünürlüğü ile örgütlerin faaliyetlerinin görünürlüğü arasında denge gözetilir.

–        İHEA, kendi varlığını ve Ağ üyelerini korumaya ve güçlendirmeye öncelik verir. Bu kapsamda, Ağın her bir faaliyeti için görünürlüğün ne derece olacağı üzerine tartışılabilir; her bir faaliyet için, ağın kendisi ve üyeleri bakımından durum değerlendirmesi yapılabilir.

–        Ağ faaliyetlerine herkesin katılabilmesi ve erişebilmesi için özel gereksinimlerin göz önünde tutulması konusunda gereken özeni gösterir. Bu durum, hem Ağın kendi iç çalışmaları hem de dışa açık faaliyetleri için geçerlidir.