Ana Sayfa BİZDEN

BİZDEN

İlke ve Değerler

İnsan Hakları Eğitimi Ağı aşağıdaki ilke ve değerlere bağlıdır: -        Evrensel insan hakları ilke ve değerlerine dayalı olarak çalışır ve insan hakları kültürünün gelişmesine katkıda bulunur. -        Her türlü ayrımcılığa karşı çıkarak hareket eder. İnsan hakları...

Amaçlar

İnsan Hakları Eğitimi Ağı’nın amaçları şunlardır: I) İnsan hakları eğitimine saygının artırılmasını sağlamak; II) İnsan hakları eğitimi konusunda farklı alanlar/sektörler arasında diyalog ve işbirliğini geliştirmek; III) Sivil alanda insan hakları eğitimi aktörlerini ve örgütlenmelerini güçlendirmek.

Vizyon- Misyon

Vizyon: İnsan Hakları Eğitimi Ağı’nın vizyonu, insan hakları eğitimi alanında bilgi ve referans merkezi haline gelmek için çalışmanın yanında, insan hakları eğitimi aktörlerinin, bu alanda karar alma ve politika oluşturmada etkilerini geliştirdiği ve...

Üyeler

Eğitim Reformu Girişimi: 2003 yılında, çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapmayı amaçlayan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir...

Hakkımızda

İnsan Hakları Eğitimi Ağı (İHEA) insan hakları eğitimi alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve akademik toplulukların, Türkiye’de insan hakları eğitiminin bir insan hakkı olarak benimsenmesi, bu alanın güçlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla...