Ana Sayfa Genel

Genel

Faydalı Bağlantılar

Türkiye Büyük Millet Meclisi https://www.tbmm.gov.tr/ Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/ Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu https://www.tihek.gov.tr/ Kamu Denetçiliği Kurumu https://www.ombudsman.gov.tr/ Milli Eğitim Bakanlığı https://www.meb.gov.tr/ Yüksek Öğretim Kurulu https://www.yok.gov.tr/ Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı https://www.ab.gov.tr/ Birleşmiş Milletler https://www.un.org/en/ Avrupa Konseyi https://www.coe.int/en/web/portal Avrupa Birliği https://europa.eu/

Üyeler

Eğitim Reformu Girişimi: 2003 yılında, çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapmayı amaçlayan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir...